top of page

Vi på Traumatiska Teatern har börjat med ett produktionsarbete som är baserat på Anton Tjechovs noveller.

Tjechovs noveller uppvisar en palett av mänskliga egenskaper, från det mest vulgära till det allra ädlaste. De innehåller parodier, livshistorier och humor. Samtidigt är de skrivna i en form, som liknar små dramatiska scener.  Allt detta sammantaget gör att det är tacksamt att sätta upp dem på en teaterscen.

​Vi befinner oss i den del av processen som innehåller textbearbetning, analys av innehållet, utdelandet av roller och arbetet med den visuella delen av föreställning.

Säg inget till pappa är vår första pjäs som

helt består av texter enbart skrivna för pjäsen ifråga. Som tidigare är dock texterna skrivna av teatergruppens medlemmar. Arbetet har letts av vår regissör Natalia Vakarchuk. Under hösten 2015 hade vi, vid tre tillfällen, öppna repetitioner med omsorgsfullt valda utdrag ur pjäsen. Detta var vårt bidrag till Göteborgs Konst-biennal. Dessa var mycket välbesökta och bidrog även till att sätta våra lokaler på kartan. Vi vill helst inte arbeta med teater på det traditionella sättet med befintliga pjäser som sätts upp, utan vill hellre se det mer som en process i ständig utveckling. Därför var det väldigt viktigt för oss att visa upp vårt arbetssätt på de öppna repetitionerna i höstas.

bottom of page