top of page

Hans Carbe och Tore Sundström меd utställningen Pandenoja – Corona Creations

VSA presenterar härmed utställningen Pandenoja – Corona Creations som online-utställning. Den är ett samarbete mellan konstnärerna Hans Carbe och Tore Sundström, båda medlemmar i VSA-Sverige sedan start. Utställningen är den första där de båda konstnärerna arbetat tillsammans, eller med och mot varandra. Den finns att beskåda i fysisk form på vårt Galleri och kan ses enligt överenskommelse när folkhälsomyndighetens nya restriktioner släpper.
Om utställningen:
I den aktuella utställningen har Hans Carbe och Tore Sundström valt att närma sig ett gemensamt tema och att röra sig inom en abstrakt expressionistisk stil med figurativa inslag. Med det sagt uttrycker sig de båda konstnärerna i helt olika tonarter.


Hans Carbes serie grafiska printar bygger på att framhäva yta och kontrast. Markerade spänningsfält lyfter en surrealistisk bildvärld av stelnat kaos. Carbes gestaltningar är ett stycke ingenjörskonst som ifrågasätter det vi trodde oss veta. Han förflyttar oss till en ny realitet av grandiosa konstruktioner och geometriska varelser. Illusionen i hans kompositioner är så stark att den etablerar en ny verklighet. För den som följt Carbes bildvärld är det tydligt att upptagenheten av en enda uttrycksform inom ett befintligt visuellt landskap lett fram till ett strakt påstående som det är svårt att vika undan ifrån.
Tore Sundströms teckningar och måleri undersöker istället en befolkad och organisk bildvärld. Det är som om han tagit till vara på alla de nyanser, variationer och osäkra moment som världen sorterat bort och härifrån börjat på nytt. I Tores bilder är därför allt i rörelse, om än dröjande och stillsamt. Linjer och fält bjuder in betraktaren till en dialog om möjliga utsagor. Tores visuella antaganden ligger med det sagt mycket nära hans poesi.
Hans Carbe och Tore Sundström kommer vid jämna mellanrum att visa utställningen online via livesändningar från galleriet. Välkomna att delta.


För att köpa ett eller flera verk anmäler du ditt intresse i kommentarsfältet nedan med bildens namn. Ange även om du önskar få den inramad. När betalning kommit oss tillhanda markeras den som såld och vi kontaktar dig om leveransalternativ. Betalning sker till via Sverige Pg 37 38 32-5.
Glöm inte ange sitt namn som avsändare vid banköverföring.
Reservationen gäller 3 dagar om inget annat avtalats.

joh.jpg
Johnny Larsson – «Vittnen» – en serie teckningar ur Världen  
     
Johnny Larssons är musiker, bildkonstnär, författare, poet och skådespelare. En sådan kategorisering av hans konstnärliga praktik fungerar - men är lite vilseledande. På annat sätt uttryckt har Johnny Larsson en enda konstnärlig praktik som förflyttar sig in i och verkar ut ur en rad olika medium. Det krav som gestaltandets form för tillfället ställer på utövningen blir själva uttrycket. Det som utforskas blir undersökt via eller genom uttrycksformen. Det kan vara hur ljud och toner förhåller sig till varandra eller uppträder var för sig, hur själva instrumentet är uppbyggt och beter sig om det används på ett nytt och oväntat sätt, det kan vara hur en meningsbyggnad framstår när den skrivs, talas eller ageras ut på scenen genom en kropp. Hur orden låter eller hur de bryts av och förändrar sin innebörd. Johnny Larssons konstnärskap grundar sig således i ett nästan obscent intresse för hur enskilda entiteter uppträder inom komplexa system av stiliserade rörelser och flöden. Här har det asymmetriska, det skeva, avvikande och disharmoniska alltid en särställning.  
I teckningssviten ’Vittnen’ uppehåller sig Larsson vid världen som tvådimensionell yta med emotion som livsnerv. Världen och existensens djup är impulser, hjärtslag, enkelstötar, kväden. Det är dova dunsar och lätta knuffar mot en skiftande bottenplatta. Gester uttryckta med en såväl komplex realism som med naiv upptäckarglädje – som omedelbar exakt emotion. Som tillblivelse; eller som någon sa; ”bilderna kan gå upp på scenen och jobba där’’.
Som sådana behöver Johnnys teckningar varken estetisk eller intellektuell tolkning. – De Är.  

Utställningen ’vittnen’ av Johnny Larsson var initialt planerad för att visas i vårt medlemsgalleri.. Varje teckning som presenteras nedan rymmer sin värld - men här blir de avgränsade från varandra. De sekvenser och tonarter som uppstår i ett rum går delvis förlorat. Liksom det taktilt finstilta i stiftets egenartade färd över arken. En utställning låter sig inte enkelt översättas till ’online-modus’ – men det visse vi ju redan.

För att köpa ett eller flera verk anmäler du ditt intresse till
atelje@vsa-sweden.org  med bildens namn. Ange även om du önskar få den inramad. När betalning kommit oss tillhanda markeras den som såld och vi kontaktar dig om leveransalternativ.
Betalning sker till Via Sverige Pg 37 38 32-5.
Glöm inte ange sitt namn som avsändare vid banköverföring.
Reservationen gäller 3 dagar om inget annat avtalats.
bottom of page