top of page
Alps_VI.jpg

First and Last and Always


Stefan Ganslandt och Andreas Vesterlund

Galleri Rehab-Shop
20 oktober – 5 november
(Öppet tisdag, torsdag 12-16, lördag 12-15)

"En plötslig lust att gravera i sten infann sig vid åminnelsen av Karl Hedvalls och hans familjs omärkta grav, som vi till stor förtjusning letat fram bland alla andra där längs de vidsträckta fälten. En bland gravar udda formation av helt vanliga obearbetade gråstenar utan huvudsten, likt fornminnen, fick mig att undra om någon ursprunglig del gått förlorad eller om det rörde sig om ett avsiktligt utelämnande; om det var meningen att man skulle undra, vilket fick mig att undra ifall jag faktiskt var den första att undra över just detta."

En processorienterad utställning grundad i en dispyt kring tid, hästar, psykologi, döden, regnbågar, översättning, sten.

"A sudden urge to engrave stones arose as I remembered the unmarked grave of Karl Hedvall and his family, which we were very excited to find among many others at the edge of those vast fields. An odd formation of ordinary uncut rocks, without a headstone, like an ancient monument, made me wonder whether some original part had been lost or had been deliberately omitted; if you were meant to wonder, which in turn made me wonder if I might be the first person to wonder about this."

A process oriented show based on an argument over time, horses, psychology, death, rainbows, translation, stone.

* * * * * *

Stefan Ganslandt (f. 1975) är konstnär, fotograf och psykolog. Examen från Högskolan för
fotografi, Valand 2006. Stefan bor och arbetar i Göteborg.


Andreas Vesterlund (f. 1974) är konstnär, fotograf och översättare. Examen från Högskolan för
fotografi, Valand 2008. Andreas bor och arbetar i Örebro.


Rehab-shop är en arena för samtidskonst; en plats för samtal och ett utställningsrum.

Rehab-shop drivs av den idéburna plattformen Skup Palet och är en satellit till den intressepolitiska kulturorganisationen VSA-Sverige.
’är man död, är man död. om en timme är det en timme kvar. torra kryddor i riktiga kryddburkar. vi tömde garderoberna. gav bort glasbordet och en kaffebryggare till någon annan.’’


 

Lake_scene_II.jpg
SandSoldiers.jpg
FaLaA18.jpg
bottom of page