top of page
Morfarsgullpress.jpg

Utställnings text

Art&Depression.jpg
LastGanslandtVesterlund.jpg
HansCarbe-StirraBäst copy.jpg
RehabLampa copy.jpg
Art&DepressionWhole.jpg
20231020_202459.jpg

VSA-Svergie är en intressepolitisk konst- och kulturförening för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Föreningens medlemmar och deras intressen utgör verksamhetens grund. Det konstnärliga arbetet är arbetsmetod och den konstnärliga gestaltningar de objekt genom vilka vår förståelse av samtiden söks.  

 

Föreningen skall arbeta för att ta fram kunskap om och skapa samtal omkring de frågor föreningen driver. Detta sker genom projekt som kan har till syfte att kontextualisera, synliggöra och fördjupa kunskapen om de samband som utesluter fysiskt- och psykiskt funktionsutmanade personer och deras erfarenheter från en stor del av offentligheten. Arbetet kan handla om att ge stöd i den konstnärliga processen, synliggöra medlemmarnas konstnärliga arbete, arrangera utställningar och bistå i tillkomsten av enskilda konstnärliga verk. Föreningens arbete handlar också om att ta fram kunskap om och skapa samtal omkring de frågor föreningen driver. Detta sker genom projekt som kan har till syfte att kontextualisera, synliggöra och fördjupa kunskapen om de samband som utesluter fysiskt- och psykiskt funktionsutmanade personer och deras erfarenheter från en stor del av offentligheten. Föreningen skall så långt det är möjligt förenkla medlemmarnas medverkan i föreningens drift.  

 

 VSA driver en arena för samtidskonst och konstnärlig forskningspraktik inom den egna verksamheten, Rehab-Shop. Hit bjuds yrkesverksamma konstnärer i behov av att arbeta med det egna i ett nytt sammanhang under en begränsad period. Ofta avslutas arbetet med en utställning eller annan publik händelse. 

bottom of page