top of page
file-5.jpeg
​​​​Kulturskapande​
​Svenska Very Special Arts - VSA SVERIGE är en kulturorganisation som arbetar för att alla oavsett fysiska, psykiska och ekonomiska förutsättningar ska ha möjlighet att ta del av kulturlivet både som utövare och åskådare.​​
Yrkesverksamma kulturutövare liksom andra med intresse för kultur och skapande verksamheter är välkomna som medlemmar. VSA anordnar bl. a konstutställningar, performance, musik- och lyrikframträdanden, arrangerar kurser samt förmedlar kulturuppdrag.
För närvarande finns en styrelse för hela landet med säte i Göteborg  men arbetsgrupper kan utses inför planerade aktiviteter på olika platser i landet.  Fr.o.m  2013 kan även fler VSA- grupper bildas i Sverige.
I Göteborg finns kansli. Där finns även ateljé och galleri som kan användas av VSA:s medlemmar.
file-7.jpg
Här jobbar vi
Våra lokaler på Karl Johansgatan 22A Göteborg är föreningens mittpunkt. Här finns Galleri för utställningar och vernissager och Scen för spelningar, teater och perfomance. Här finns också vårt kontor samt. Ateljéplatser för våra konstnärer. Naturligtvis är lokalerna anpassade för funktionshindrade.
​​​Som medlem har du möjlighet att nyttja våra lokaler
Du kan ställa ut i vårt galleri, uppträda på scen eller delta i våra kurser och workshops.
Du blir medlem genom att betala in 100kr på pg 37 38 32-5. 
Vill du bli stödmedlem, bestämmer du själv hur mycket du vill betala.
Gallerihyra för medlemmar 600kr per rum under 2 veckor
Ateljéplats för 1000kr per år
Glöm inte att uppge ditt namn. Om du är ny medlem, skicka ett mejl med din kontaktinfo till
atelje@vsa-sweden.org 
bottom of page