Hans Carbe och Tore Sundström меd utställningen Pandenoja – Corona Creations

VSA presenterar härmed utställningen Pandenoja – Corona Creations som online-utställning. Den är ett samarbete mellan konstnärerna Hans Carbe och Tore Sundström, båda medlemmar i VSA-Sverige sedan start. Utställningen är den första där de båda konstnärerna arbetat tillsammans, eller med och mot varandra. Den finns att beskåda i fysisk form på vårt Galleri och kan ses enligt överenskommelse när folkhälsomyndighetens nya restriktioner släpper.
Om utställningen:
I den aktuella utställningen har Hans Carbe och Tore Sundström valt att närma sig ett gemensamt tema och att röra sig inom en abstrakt expressionistisk stil med figurativa inslag. Med det sagt uttrycker sig de båda konstnärerna i helt olika tonarter.


Hans Carbes serie grafiska printar bygger på att framhäva yta och kontrast. Markerade spänningsfält lyfter en surrealistisk bildvärld av stelnat kaos. Carbes gestaltningar är ett stycke ingenjörskonst som ifrågasätter det vi trodde oss veta. Han förflyttar oss till en ny realitet av grandiosa konstruktioner och geometriska varelser. Illusionen i hans kompositioner är så stark att den etablerar en ny verklighet. För den som följt Carbes bildvärld är det tydligt att upptagenheten av en enda uttrycksform inom ett befintligt visuellt landskap lett fram till ett strakt påstående som det är svårt att vika undan ifrån.
Tore Sundströms teckningar och måleri undersöker istället en befolkad och organisk bildvärld. Det är som om han tagit till vara på alla de nyanser, variationer och osäkra moment som världen sorterat bort och härifrån börjat på nytt. I Tores bilder är därför allt i rörelse, om än dröjande och stillsamt. Linjer och fält bjuder in betraktaren till en dialog om möjliga utsagor. Tores visuella antaganden ligger med det sagt mycket nära hans poesi.
Hans Carbe och Tore Sundström kommer vid jämna mellanrum att visa utställningen online via livesändningar från galleriet. Välkomna att delta.


För att köpa ett eller flera verk anmäler du ditt intresse i kommentarsfältet nedan med bildens namn. Ange även om du önskar få den inramad. När betalning kommit oss tillhanda markeras den som såld och vi kontaktar dig om leveransalternativ. Betalning sker till via Sverige Pg 37 38 32-5.
Glöm inte ange sitt namn som avsändare vid banköverföring.
Reservationen gäller 3 dagar om inget annat avtalats.

Attack
datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe.
Bullheadness
datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe
Angry old farts
datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe
Hunker
40X50, blandat teknik/papper, pris 1200 kr
Konstnär Tore Sundström
Cupcake Buddha
40X30 blandat teknik/papper,
pris 1500 kr
Konstnär Tore Sundström
A dive into the unknown
datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe
Cackle rule
datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe
Contemporary balloons
datorgrafik. A4-utskrift inkl ram 400 kr. Konstnär: Hans Carbe
In the womb
A4, tusch/papper, pris 600 kr
Konstnär Tore Sundström
Buds
tusch/papper, A4,
pris 600 kr
Konstnär Tore Sundström
Confrontation
datorgrafik. A4-utskrift inkl ram 400 kr. Konstnär: Hans Carbe
Cerebral Santa
datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe
Covid19
datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe
Kukulkan
A4, tusch/papper, pris 600 kr
Konstnär Tore Sundström
Neljubov & Effect
A4, tusch/papper, pris 600 kr.
Två bilder i ram 70X50,
pris 1200 kr
Konstnär Tore Sundström
Death dance
datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe
Dr Mongolous experiment
datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe
End of talk
datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe.
Ferry & Obsession
30X40, blandat teknik/papper,
pris 1000 kr
Två bilder i ram 70X50,
pris 2000 kr
Konstnär Tore Sundström
Freight & Cake
A4, tusch/papper, pris 600 kr
Två bilder i ram 70X50,
pris 1200 kr
Konstnär Tore Sundström
Never right, always wrong
datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe
Nursing package
datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe
Everybody looks in the same direction
datorgrafik. A4-utskrift inkl ram 400 kr. Konstnär: Hans Carbe
Sabotage & Amanda
30X40, blandat teknik/papper, pris 1000 kr
Två bilder i ram 70X50,
pris 2000 kr
Konstnär Tore Sundström
Christmas eve
100X70, akryl/duk, pris 3500 kr
Konstnär Tore Sundström
Office rat
datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe.
Procession
datorgrafik. A4-utskrift inkl ram 400 kr. Konstnär: Hans Carbe
Staff mode
datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe
Inner self
50X40 blandat teknik/duk, pris 1500 kr
Konstnär Tore Sundström
Seraf
40X50, blandat teknik/papper, pris 1200 kr
Konstnär Tore Sundström
The figure in the cave
datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe
Three bodies
datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe
Tied together
datorgrafik. A4-utskrift inkl ram 400 kr. Konstnär: Hans Carbe
Fyra
40X50, kol/papper, pris 1200 kr
Konstnär Tore Sundström
Ett & Tre
30X40, blandat teknik/papper, pris 1200 kr
Två bilder i ram 70X50,
pris 2400 kr
Konstnär Tore Sundström
Transformations
datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe
Twilight country
datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe
Waiting times
datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe
Maitrésse
40X50, blandat teknik/papper, pris 1200 kr
Konstnär Tore Sundström
Tromb
40X50, blandat teknik/papper, pris 1200 kr
Konstnär Tore Sundström
Visa mer
Johnny Larsson – «Vittnen» – en serie teckningar ur Världen  
     
Johnny Larssons är musiker, bildkonstnär, författare, poet och skådespelare. En sådan kategorisering av hans konstnärliga praktik fungerar - men är lite vilseledande. På annat sätt uttryckt har Johnny Larsson en enda konstnärlig praktik som förflyttar sig in i och verkar ut ur en rad olika medium. Det krav som gestaltandets form för tillfället ställer på utövningen blir själva uttrycket. Det som utforskas blir undersökt via eller genom uttrycksformen. Det kan vara hur ljud och toner förhåller sig till varandra eller uppträder var för sig, hur själva instrumentet är uppbyggt och beter sig om det används på ett nytt och oväntat sätt, det kan vara hur en meningsbyggnad framstår när den skrivs, talas eller ageras ut på scenen genom en kropp. Hur orden låter eller hur de bryts av och förändrar sin innebörd. Johnny Larssons konstnärskap grundar sig således i ett nästan obscent intresse för hur enskilda entiteter uppträder inom komplexa system av stiliserade rörelser och flöden. Här har det asymmetriska, det skeva, avvikande och disharmoniska alltid en särställning.  
I teckningssviten ’Vittnen’ uppehåller sig Larsson vid världen som tvådimensionell yta med emotion som livsnerv. Världen och existensens djup är impulser, hjärtslag, enkelstötar, kväden. Det är dova dunsar och lätta knuffar mot en skiftande bottenplatta. Gester uttryckta med en såväl komplex realism som med naiv upptäckarglädje – som omedelbar exakt emotion. Som tillblivelse; eller som någon sa; ”bilderna kan gå upp på scenen och jobba där’’.
Som sådana behöver Johnnys teckningar varken estetisk eller intellektuell tolkning. – De Är.  

Utställningen ’vittnen’ av Johnny Larsson var initialt planerad för att visas i vårt medlemsgalleri.. Varje teckning som presenteras nedan rymmer sin värld - men här blir de avgränsade från varandra. De sekvenser och tonarter som uppstår i ett rum går delvis förlorat. Liksom det taktilt finstilta i stiftets egenartade färd över arken. En utställning låter sig inte enkelt översättas till ’online-modus’ – men det visse vi ju redan.

För att köpa ett eller flera verk anmäler du ditt intresse till
atelje@vsa-sweden.org  med bildens namn. Ange även om du önskar få den inramad. När betalning kommit oss tillhanda markeras den som såld och vi kontaktar dig om leveransalternativ.
Betalning sker till Via Sverige Pg 37 38 32-5.
Glöm inte ange sitt namn som avsändare vid banköverföring.
Reservationen gäller 3 dagar om inget annat avtalats.
Еn god vän
2020
42x58cm
papper, tusch
pris utan ram 1000kr
pris med ram 1350kr porto ingår
Hamlet
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
En granne som heter Rune
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
Skilsmässa
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
SÅLD «Gäster»
2020
18x18cm
papper, tusch
pris utan ram 450kr
pris med ram 650kr porto ingår
SÅLD «De snygga»
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
Bröder
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
Vinnaren
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
Vittnen
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
Gravitation
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
Förbryllad
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
SÅLD «Kaptenes korp»
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
SÅLD «Area»
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
Pratstund
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
Ställningstagande
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
Ställningstagande
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
Ett träd
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
Efterfest
2020
18x18cm papper, tusch
pris utan ram 400kr
pris med ram 650kr
Skvaller
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 600kr
pris med ram 950kr
SÅLD «I Arles»
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 900kr
pris med ram 1250kr
porto ingår
Övergripande situation
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 700kr
pris med ram 1050kr
Anders
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 700kr
pris med ram 1050kr
Arrest
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 700kr
pris med ram 1050kr
Incident
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 700kr
pris med ram 1050kr
SÅLD «Halshuggning»
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 800kr
pris med ram 1150kr
porto ingår
1 Maj
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 700kr
pris med ram 1050kr
Heureka
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 900kr
pris med ram 1250kr
porto ingår
I väntan på den lyckliga
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 700kr
pris med ram 1050kr
Blåsig dag
2020
42x58cm
papper, tusch
pris utan ram 700kr
pris med ram 1050kr porto ingår
En date
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 700kr
pris med ram 1050kr
På puben
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 600kr
pris med ram 950kr
Äntligen sanningen
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 900kr
pris med ram 1250kr
porto ingår
Snygging
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 900kr
pris med ram 1250kr
porto ingår
SÅLD «Alfahanne»
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 700kr
pris med ram 1050kr
SÅLD «Inkompletta»
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 700kr
pris med ram 1050kr
porto ingår
SÅLD «Reflexer»
2020
42x58cm papper, tusch
pris utan ram 600kr
pris med ram 950kr
I väntan på refrängen
2020
42x58cm
papper, tusch
pris utan ram 1000kr
pris med ram 1350kr porto ingår
Show More

© 2013-2020 VSA Sverige

  • Facebook
Ställningstagande

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr